Bảng giá biệt thự khu đô thị Văn Phú - Cập nhập liên tục

BẢNG GIÁ BIỆT THỰ VĂN PHÚ
(HOTLINE 0906.205.887)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H700) để xem thông tin chi tiết)

Biệt thự Văn Phú (33)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá bán Giá trị giao dịch
#H1263-1076BTVPBT04Đông - Bắc10m16.5m200m253 triệu/m210.6 tỷ
#H1250-6BTVPBT0629.66m12m232m268.97 triệu/m216 tỷ
#H1617-1392BTVPBT1Đông - Bắc12m42m240m2120 triệu/m228.8 tỷ
#H700-675BTVPBT1Tây - Nam12m12m240m258.33 triệu/m214 tỷ
#H2220-1887BTVPBT12Bắc20m12m700m258.57 triệu/m241 tỷ
#H2040-1794BTVPBT12Tây17.5m12m525m257.14 triệu/m230 tỷ
#H728-685BTVPBT3Đông - Bắc10m12m200m251 triệu/m210.2 tỷ
#H708-677BTVPBT3Đông - Bắc10m12m200m262.5 triệu/m212.5 tỷ
#H321-321BTVPBT3Tây - Nam12.2m12m230m258.7 triệu/m213.5 tỷ
#H775-711BTVPBT4Đông - Nam30m19.5m235m263.83 triệu/m215 tỷ
#H2829-2126BTVPBT4Đông - Bắc9.54m16.5m230m259.57 triệu/m213.7 tỷ
#H1732-1499BTVPBT4Đông - Bắc10m16.5m200m252.5 triệu/m210.5 tỷ
#H1851-1617BTVPBT4Đông - Bắc10m16.5m200m20 triệu/m20 tỷ
#H568-567BTVPBT4Tây - Nam10m12m200m295 triệu/m219 tỷ
#H3142-3BTVPBT4Tây - Nam10m12m200m290 triệu/m218 tỷ
#H31-31BTVPBT4Tây - Bắc10m16.5m230m263.04 triệu/m214.5 tỷ
#H1119-953BTVPBT5Tây - Bắc10m16.5m200m253.5 triệu/m210.7 tỷ
#H991-861BTVPBT5Nam10m12m200m242.5 triệu/m28.5 tỷ
#H1066-912BTVPBT6Bắc10m12m200m272.5 triệu/m214.5 tỷ
#H2887-2161BTVPBT6Đông - Bắc10m12m202.28m263.28 triệu/m212.8 tỷ
#H1922-1688BTVPBT6Tây - Nam10m12m200m250 triệu/m210 tỷ
#H1931-1696BTVPBT6Đông - Bắc9.8m12m204.69m270.84 triệu/m214.5 tỷ
#H3133-2242BTVPBT6Đông - Bắc10.16m12m209.1m282.74 triệu/m217.3 tỷ
#H3147-5BTVPBT6Đông - Bắc10.16m12m209.1m283.69 triệu/m217.5 tỷ
#H1480-1263BTVPBT6Bắc10m12m214.5m238.23 triệu/m28.2 tỷ
#H45-45BTVPBT6Bắc10m12m200m257.5 triệu/m211.5 tỷ
#H30-30BTVPBT6Nam10.7m12m210m264.29 triệu/m213.5 tỷ
#H875-774BTVPBT7Tây - Bắc46m12m199.5m255.14 triệu/m211 tỷ
#H1325-1135BTVPBT7Đông - Nam12.5m12m250m260 triệu/m215 tỷ
#H664-646BTVPBT7Đông - Nam12.5m15m250m256 triệu/m214 tỷ
#H28-28BTVPBT8Tây - Bắc12m19.5m240m252.08 triệu/m212.5 tỷ
#H1168-992BTVPBT9Nam12.5m16.5m250m254 triệu/m213.5 tỷ
#H1602-1378BTVPBT9Bắc30m24m271m20 triệu/m20 tỷ